Werkwijze

Voor de vlotte gang van zaken werk ik met een aanmeldingsmail (via ann@wijsss.gent) waar ik je contactgegevens en zorgvraag te lezen krijg. Voor wie liever gewoon belt, graag een berichtje inspreken met dezelfde info als op de aanmeldingsmail. Ik contacteer je ten laatste de dag nadien om op elkaar af te stemmen. Is er een match dan kijken we om een eerste afspraak vast te leggen.

Bij deze eerste afspraak is er een intakegesprek waar ik jouw zorgvraag uitgebreid onderzoek, waar ik ook de ruimere context exploreer en een eerste voorzichtig advies geef. 
Op het einde van dit gesprek wordt er gekeken of het geboden advies volstaat, en of er nieuwe vervolgafspraken nodig zijn voor een eventueel begeleidingstraject. De duur van een begeleiding ligt niet vooraf vast: waar het kan liefst kort, maar altijd op jouw tempo.

Binnen dit begeleidingstraject laat ik me leiden door de verschillende therapeutische stromingen (ervaringsgericht/cognitief- gedragsmatig) om van hieruit te kunnen kiezen welke benadering het meest past bij jullie gestelde zorgen of noden. Ik hou hierbij ook rekening met de invalshoek die het best bij jullie aansluit.

Indien nodig – en na jouw toestemming – werk ik graag samen met doorverwijzers (huisarts, zorgco√∂rdinator, leerlingbegeleiding, CLB, gespecialiseerde diensten, coaches, …) om een ruimer beeld te krijgen van het gestelde probleem. Soms verwijs ik ook door naar een centrum voor diagnostiek indien onderzoek zich opdringt. Wanneer je probleem niet enkel met psychologische begeleiding kan worden opgelost, dan zoeken we samen naar de meest geschikte partner (huisarts, psychiater) voor een goede samenwerking.