Over mij

“Jonge mensen op weg helpen”, zodat leren weer een positieve connotatie krijgt, en de school een fijnere ontmoetingsplek mag zijn.

In de 18 jaar dat ik in en rond school (lager en secundair) werkte als schoolpsycholoog van het CLB, was ik getuige van wat goed en minder goed loopt binnen de schoolmuren. Naast onderzoek en begeleiding verbond ik de talrijke inspanningen van ouders, kinderen en hun leerkrachten. Elk vanuit hun eigen deskundigheid en ervaring. 
In 2020 wilde ik graag dichter bij jongeren en hun ouders staan, zodat een opstart van mijn eigen zelfstandige praktijk zich opdrong.

Zelf ben ik een trotse mama van twee tieners die hun eigen schoolparcours aan het bewandelen zijn; elk met zijn eigen kwetsbaarheid en talent. Als ouder is het me duidelijk geworden hoe groot het belang is sterktes te laten groeien om met de uitdagingen van hun leeftijd te leren omgaan.

“Ruimte geven aan wat niet kan worden gezegd, zodat toekomst een eerlijke kans krijgt”.

Vervolgens wil ik een plek aanbieden waar ruimte en tijd is voor verlies en verdriet. Ook verlies dat maatschappelijk niet wordt erkend en daardoor soms moeilijker heelt. Hiervoor volgde ik een therapie-opleiding als rouwbegeleider om met een stevigere achtergrond de toekomst van wie rouwt te helpen voorbereiden en het geleden verlies een warme plek te geven.

Existentiële bekommernissen gelinkt aan elke leeftijd zijn een terugkerende specifieke interesse: Elke levensfase met haar uitdagingen begeleid ik met plezier. Ook vrouwgebonden onderwerpen (lichaamsontwikkeling, fertiliteit, zwangerschap, moederschap, lichaamsbeeld, menopauze,…) en relationeel/familiale thema’s trekken mijn bijzondere aandacht. Het emaniciperen of bijstaan van kwetsbaarheid ligt me na aan het hart.