Over mij

“Jonge mensen op weg helpen”, zodat leren weer een positieve connotatie krijgt, en de school een fijnere ontmoetingsplek mag zijn.

In de 18 jaar dat ik in en rond school (lager en secundair) werk als schoolpsycholoog van het CLB, ben ik getuige van wat goed en minder goed loopt binnen de schoolmuren. Naast onderzoek en begeleiding verbind ik ook de talrijke inspanningen van ouders, kinderen en hun leerkrachten. Elk vanuit hun eigen deskundigheid en ervaring. 
Al een tijdje stel ik vast dat ik dichter bij leerlingen en hun ouders wil staan, zodat een opstart van mijn eigen zelfstandige praktijk zich opdringt.

Zelf ben ik een trotse mama van twee tieners die hun eigen schoolparcours aan het bewandelen zijn; elk met zijn eigen kwetsbaarheid en talent. Als ouder is het me duidelijk geworden hoe groot het belang is sterktes te laten groeien, en dit zonder de kwetsbaarheden uit het oog te verliezen. Ook daar wil ik mijn schouders onder steken: gelukkige kinderen/jongeren staan steviger t.a.v. de uitdagingen die het onderwijs/leven met zich meebrengt.

“Ruimte geven aan wat niet kan worden gezegd, zodat toekomst een eerlijke kans krijgt”.

Tot slot wil ik een plek aanbieden waar ruimte en tijd is voor verlies en verdriet. Ook verlies dat maatschappelijk niet wordt erkend en daardoor soms moeilijker heelt. Hiervoor volg ik momenteel een therapie-opleiding als rouwbegeleider om met een stevigere achtergrond de toekomst van wie rouwt te helpen voorbereiden en het geleden verlies een warme plek te geven.